Dasturlar

Saytdagi kitoblar PDF, DJVU, CHM, FB2 asosiy formatlarida taqdim etilgan. PDF Adobe tomonidan ma`lumot almashinuvi vositasi sifatida yaratilgan xujjatlarni k`chirma formati. Xujjat uzatishning boshqa usullari b`lsa xam, PDF Adobe eng q`lay usulni taklif etadi. Format xujjatning tashqi k`rinishini xech qanday chegaralamaydi - matn, vektor va rastr grafikasi erkin ravishda birlashishi mumkin. PDF faylini `qish uchun faylning uzi va bepul Acrobat reader dasturidan boshqa xech narsa kerak emas. PDF elektron xujjat formati sifatida yaratilgan. Xujjat varaqlari va obyektlari b`yicha tez `zgarishini PDF ma`lumotlarinining iyerarxik tuzulishi ta`minlaydi. Faylning boshida qayerda va qanday obyektlar joylashgan mundarijasi va undan keyin obyektlarning `zi joylashgan. PDF fayli bilan ishlash uchun, fayl butun b`lish kerak, chunki kerak b`lgan fragment (b`lak) faylning har qanday joyida b`lishi mumkin. Matni va vektor grafikasi k`p bulgan xujjatlar uchun PDF faylning xajmini ancha qisqartiradi.

Adobe Reader 9.0 (Ko`chirib olish MegaSoft.uz)
Foxit PDF Reader 3.0 Build 1120 (Ko`chirib olish MegaSoft.uz)

DJVU skaner qilingan xujjatlarni optimallashtirilgan grafik formati. Bu format sxema, chizma va formulalarni matn formatiga k`chirilishi qiyinligi sababli texnika va matematikaga oid adabiyotlarni tarmoqqa k`chirish uchun q`llaniladi. Xozirgi vaqtda DJVU texnika va ilmiy adabiyot elektron kutubxonasi uchun standart hisoblanadi. Endi skanerlangan rasmlarini DJVU formatiga `tkazish varianti mavjud. Bunda matn va rasmlar 300 dpi kengaytma bilan saqlanadi, qolganlari esa fon xisoblanadi va past kengaytmada saqlanadi. Skanerlangan kitob fayl kattaligi bir necha megabayt chegarasida saqlanadi. AT&T firmasi tomonidan ishlab chiqilgan DJVU texnologiyasi 500:1 qisilishdagi oq-qora monoxrom tasvirini ta`minlaydi. GIF formatiga nisbatan 20 barobar afzalligi mavjud. DJVU texnologiyasining mazmuni tasvirni bir necha b`laklarga avtomatik ravishda b`linishda (masalan, matn, firma logotipi va rastr rasmi), ularning xar qaysi uchun mazkur grafik tasviri uchun optimal algoritmi tanlanadi.

DjVu Reader 2.0.0.26 (Ko`chirib olish MegaSoft.uz)

CHM (Compiled HTML) CHM formati dastlab Windows dasturlari uchun qulay va funksional ma`lumotlar tizimni shakllantirish uchun yaratilgandi. Bu format nafakat PO xelp-tizimlarini, balki kitoblarni elektron kurinishda yaratish uchun q`llaniladi. Bu formatning eng kuchli tomoni SNM formatida t`liq matnli qidiruv mavjudligi. qiska qilib aytganda CHM HTML fayllar t`plami, Web-varaqlari (betlar)dan iborat b`lgan arxiv. CHM fayl arxiv prinsipi b`yicha ishlaydi, unda saqlanadigan xammasi emas, faqat matnli yoki HTML teglari yordamida formatlangan matnlardan iborat b`lgan ma`lumotlarni qisqartiradi. FictionBook formati - bu xar qanday elementi `z teglari bilan ifodalangan kitoblarni saqlash XML formatidir.

ChmBookCreator 5.7 (Ko`chirib olish MegaSoft.uz)

FictionBook formatida kitoblarni saqlashning asosiy maksadi qiynalmasdan rtf, rb, isilo3.pdb formatlariga konverlashtirish (shu jumladan avtomatlashtirilgan) imkoniyatini beradigan kitob tuzulishining aniq saqlanishi. Bularning xammasi `qish q`layligini yaratadi. Shuningdek, FictionBook faylida saqlanadigan ma`lumotlar asosida osonlik bilan `yda va xamda ommaviy qullanilish uchun kitoblar saqlanishini tashkil etish mumkin. B`nday kutubxona kitoblar saqlanishi va ishlov berishini yengillashtiradi va sarflangan vaqtni ancha kamaytiradi. Asarning tuzulishi ancha murakkab b`lishi mumkin: jild, kitoblar, qismlar, boblar; yozuv shrifti kursiv, jirniy, podcherknutiy bulishi, pastki va ostki registrlar qullanilishi, matnda she`rlar, snoskalar, rasmlar bulishi mumkin. FictionBook formati badiiy adabiyot uchun qulay xisoblanadi. Maxsus texnika, ilmiy adabiyotini format terminlarida yozish qiyin. Boshqacha qilib aytgnada, FictionBook formati xozirgi kunda kitoblarni `qish va saqlash uchun eng optimal variant hisoblanadi. K`pgina maxsuslashtirilgan moslamalar va elektron kitoblarni `qish turli dasturlar kitoblarni FictionBook formatida `qish imkoniyatini beradi.

FictionBook Tools 2.0 (Ko`chirib olish MegaSoft.uz)