Respublika ilmiynazariy anjumani materiallari

Globallashuv aspektida fanlararo aloqadorlik va uzviylikni taminlash muammolari

Qo'shildi 2014-06-06

XXI asrning bsagasida shakllangan sinergetika va nanofizika kabi fanlarning taraqqiyoti Olamning fizik manzarasini yanada chuqur rganishga undaydi. Hozirgi zamon tabiiyilmiy fanlarda erishilgan bilimlarni ahamiyati va metodologik mazmunini baholash hamda aniqlashga imkon beradigan fanlardan biri fizikaviy bilimlarni sistemalashtirish bilangina biror muvaffaqiyatga erishish mumkinligini insoniyatni keyingi taraqqiyot bosqichi yaqqol krsatib bermoqda. Bu borada bilimlarni sistemalashtirish va modellashtirish metodi Olamni bilish va anglashimizda nimalar bera oladi degan savolga javob beradi. Ushbu tplamda respublikamiz olimlari va keng jamoatchiligi tomonidan Oliy va rta maxsus, kasbhunar talimida aniq va tabiiy fanlarning zaro aloqadorlik va uzviyligi masalalari mavzusidagi muammolar atroflicha muhokama etilgan. Tplamga kiritilgan maqolalardagi fakt va raqamlarning haqqoniyligiga hamda mazmuni uchun mualliflar masuldir.

Aniq va tabiiyilmiy fanlarning integratsiyasi muammolari

Qo'shildi 2014-06-06

XXI asrning bsagasida shakllangan sinergetika va nanofizika kabi fanlarning taraqqiyoti Olamning fizik manzarasini yanada chuqur rganishga undaydi. Hozirgi zamon tabiiyilmiy fanlarda erishilgan bilimlarni ahamiyati va metodologik mazmunini baholash hamda aniqlashga imkon beradigan fanlardan biri fizikaviy bilimlarni sistemalashtirish bilangina biror muvaffaqiyatga erishish mumkinligini insoniyatni keyingi taraqqiyot bosqichi yaqqol krsatib bermoqda. Bu borada bilimlarni sistemalashtirish va modellashtirish metodi Olamni bilish va anglashimizda nimalar bera oladi degan savolga javob beradi. Ushbu tplamda respublikamiz olimlari va keng jamoatchiligi tomonidan Oliy va rta maxsus, kasbhunar talimida aniq va tabiiy fanlarning zaro aloqadorlik va uzviyligi masalalari mavzusidagi muammolar atroflicha muhokama etilgan. Tplamga kiritilgan maqolalardagi fakt va raqamlarning haqqoniyligiga hamda mazmuni uchun mualliflar masuldir.

Fanlararo aloqadorlikni va uzviylikni amalga oshirishda pedagogik va axborot texnologiyalarning rni

Qo'shildi 2014-06-06

XXI asrning bsagasida shakllangan sinergetika va nanofizika kabi fanlarning taraqqiyoti Olamning fizik manzarasini yanada chuqur rganishga undaydi. Hozirgi zamon tabiiyilmiy fanlarda erishilgan bilimlarni ahamiyati va metodologik mazmunini baholash hamda aniqlashga imkon beradigan fanlardan biri fizikaviy bilimlarni sistemalashtirish bilangina biror muvaffaqiyatga erishish mumkinligini insoniyatni keyingi taraqqiyot bosqichi yaqqol krsatib bermoqda. Bu borada bilimlarni sistemalashtirish va modellashtirish metodi Olamni bilish va anglashimizda nimalar bera oladi degan savolga javob beradi. Ushbu tplamda respublikamiz olimlari va keng jamoatchiligi tomonidan Oliy va rta maxsus, kasbhunar talimida aniq va tabiiy fanlarning zaro aloqadorlik va uzviyligi masalalari mavzusidagi muammolar atroflicha muhokama etilgan. Tplamga kiritilgan maqolalardagi fakt va raqamlarning haqqoniyligiga hamda mazmuni uchun mualliflar masuldir.

Fanlararo aloqadorlikni joriy etishda aniq va tabiiyilmiy fanlarning roli

Qo'shildi 2014-06-06

XXI asrning bsagasida shakllangan sinergetika va nanofizika kabi fanlarning taraqqiyoti Olamning fizik manzarasini yanada chuqur rganishga undaydi. Hozirgi zamon tabiiyilmiy fanlarda erishilgan bilimlarni ahamiyati va metodologik mazmunini baholash hamda aniqlashga imkon beradigan fanlardan biri fizikaviy bilimlarni sistemalashtirish bilangina biror muvaffaqiyatga erishish mumkinligini insoniyatni keyingi taraqqiyot bosqichi yaqqol krsatib bermoqda. Bu borada bilimlarni sistemalashtirish va modellashtirish metodi Olamni bilish va anglashimizda nimalar bera oladi degan savolga javob beradi. Ushbu tplamda respublikamiz olimlari va keng jamoatchiligi tomonidan Oliy va rta maxsus, kasbhunar talimida aniq va tabiiy fanlarning zaro aloqadorlik va uzviyligi masalalari mavzusidagi muammolar atroflicha muhokama etilgan. Tplamga kiritilgan maqolalardagi fakt va raqamlarning haqqoniyligiga hamda mazmuni uchun mualliflar masuldir.