Maqolalar

Bugungi kun yoshlarida vatanparvarlik tuyg`usini shakllanishida mahalla institutining o`rni

Qo'shildi 2015-11-23

Mahalla aholining shunchaki, istiqomat qiladigan joyi bo`libgina qolmasdan, balki yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda eng asosiy ishonchli maskan va qo`rg`on sifatida xizmat qilmoqda.

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида мусиқа соҳасидаги халқаро ҳамкорлик

Qo'shildi 2015-11-23

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда мусиқа маданиятини ривожлантириш учун янги имкониятлар эшиги очилди. Мусиқа санъати соҳасида жиддий ислоҳотлар олиб борилиб, бир қатор ижобий кўрсаткичларга эришилди.

Жамиятни демократлаштириш ва шахс эркинлигининг ижтимоий – фалсафий асослари

Qo'shildi 2015-11-23

Мамлакатимиз XXI асрнинг дастлабки йилларида ўз ривожланишининг аниқ йўналишларини белгилаб олди. Юртбошимиз Ислом Каримов бу йўналишларнинг мазмун ва маъносига тўхталиб, “...бугунги шиддатли даврда чинакам маънавиятли ва маърифатли одамгина инсон қадрини билиши, ўз миллий қадриятларини, миллий ўзлигини англаши, эркин ва озод жамиятда яшаш, мустақил давлатимизнинг жаҳон ҳамжамиятида ўзига муносиб ўрин эгаллаши учун фидоийлик билан кураша олиши мумкин” лигини таъкидлаб ўтганлар

Ijtimoiy tarmoqlar - ommaviy vaboni yuzaga keltirmoqda

Qo'shildi 2015-11-23

Har jihatdan qulay va oson hayot sharoitiga intilish zamonaviy iste`molchining, jamiyatning o`ziga xos muhim qadriyatiga aylanib, odamlarning eng mayda ehtiyojlari va xohish-istaklarini qondirish yo`lidagi topqirliklar shiddatli poyga tusini olmoqda buning oxiri ko`rinmaydi. Ana shunday tezkor sharoit axborot sohasiga taalluqli ekani barchaga ma`lum.

Ўзбекистонда баркамол етук авлодни шакллантириш устувор вазифа

Qo'shildi 2015-11-13

Ҳозирги кунда дунёда глобаллашув жараёни тезлашиб, дунё халқлари, давлатлари ўртасида ўзаро алоқалар, ахборот алмашинуви кучаймоқда. Ўзбекистон ҳам бундан четда тургани йўқ. Турли миллат, халқларга мос бўлган турмуш тарзи Ўзбекистон ёшлари ҳаётига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Бундай муҳит халқаро ахборот тизими, интернет, ОАВ, реклама, турли телеканаллар кўрсатувлари орқали кириб келмоқда ҳамда ёшларнинг дунёқарашига, маънавиятига, турмуш тарзига таъсир кўрсатмоқда.

1 | 2 | 3 | 4 | Keyingi | Sungi sahifa