Kurs ishi

Kичик гидроэлектрстанцияларни лойиҳалаш

Qo'shildi 2015-11-23

Кичик ГЭСларни лойиҳалашда уларнинг асосий параметрларини аниқлаш, гидротурбина ва генераторни танлаш, ГЭС биноси ўлчамларини ҳисоблаш катта аҳамиятга эга. Ушбу параметрлар асосида кичик ГЭС нинг лойиҳаси тузилади ва техник-иқтисодий кўрсаткичлари аниқланади. Лойиҳа учун бирламчи маълумотлар сифатида электр энергиясини истеъмол қилувчи талаблари, яъни унинг учун зарур бўлган қувват қиймати ва сув манбаининг асосий кўрсаткичлари олинади

Quduqlar bir tekis joylashtirilganda gaz rejimida o`suvchi va doimiy davrlarda gaz konining ishlash ko`rsatkichlarini aniqlash

Qo'shildi 2015-11-23

Hayotimizning hozirgi bosqichida neft va gaz sanoatining xalq xo`jaligi tarmoqlarida tutgan o`rni beqiyosdir, chunki sanoatning hamma tarmoqlarida neft va gaz hamda ularning mahsulotlari ishlatiladi va ularsiz tasavvur qilib bo`lmaydi, transport va aloqa to`g`risida so`z yuritmasa ham bo`ladi, chunki transportning ``non`` neft va gaz mahsulotlaridir.

Акционерлик корхоналарида капиталдан унумли фойдаланиш

Qo'shildi 2015-11-23

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигага эришгач, мамлакатнинг барча хўжалик юритиш тизимини бозор муносабатларига ўтиши, иқтисодиётнинг асосий бўғини ҳисобланувчи корхона мақомининг сезиларли равишда ўзгаришига сабаб бўлди. 2015-йилда кўзда тутилаётган капитал қўйилмалар ҳажми АҚШ доллари ҳисобида 15 миллиард 960 миллиондолларни ёки 2014-йилга нисбатан 110,1 фоизни ташкил этади. Унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши эса 23,1 фоизга етади. Ушбу маблағларнинг 74,5 фоизга яқини ишлаб чиқариш объектлари қурилишига, 43,1 фоизи асбоб-ускуналар сотиб олишга йўналтирилади. Чет эл инвестициялари ҳажми 3,5 миллиард доллардан ошиб, уларнинг умумий капитал қўйилмалар ҳажмидаги улуши 22,1 фоизни ташкил этади.

Shartli muqobil MTP uchun markaziy remont ustaxonasini loyihalash

Qo'shildi 2015-11-23

Ma`lumki Respublikamiz Prezidenti va hukumati qishloq xo`jalikning moddiy texnik bazasini mustahkamlash uchun tinmay g`amxo’rlik ko`rsatib kelayapti.

Don ekinlarida dala tajribalarini o`tkazish uslublari

Qo'shildi 2015-11-23

Tabiiyki, mazkur dasturni amalda joriy etish va qishloq xo`jaligi ishlab chiqarishida tub islohotlarni yuritish uchun ushbu sohani mukammal egallagan malakali mutaxassislarga bo`lgan talab ortib boradi.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Keyingi | Sungi sahifa