Fikr.uz saytiga joylashtirilgan maqolalar

Эзгулик ҳақида

Qo'shildi 2013-05-31

Эзгулик инсониятга ҳамиша йўлдошдир. Инсоният пайдо бўлибдики, у ҳамиша жамиятга фойда келтиришга ҳаракат қилади, эзгу ишларнинг бошини тутади. Қадимги Марказий Осиё халқлари тафаккури тараққиётида эзгулик ғоялари катта ўрин тутади.

Ёш авлодни баркамол қилиб тарбиялаш - мустақилликни мустаҳкамлашнинг муҳим шарти.

Qo'shildi 2013-05-31

Ҳар қандай жамият ўзининг табиатига, моҳиятига мос шахсни вояга етказишга муҳим эътибор беради. Унинг аҳлоқий, ҳуқуқий, эстетик меъёрлари ижтимоий институтларининг фаолияти шу мақсадга бўйсундирилади.

Жамиятнинг ривожланишида маънавият ва ахлоқнинг тутган ўрни.

Qo'shildi 2013-05-11

Жамият ахлоқий муҳитини ҳар томонлама такомиллаштириб боришда аcоcий йўналишларни белгилаб олиш муҳим ҳиcобланади. Бугунги жамиятимиз ривожида маънавиятни шакллантириш ва уни жамият ахлоқий муҳитини асосий негизи cифатига қабул қилишни тақозо этмоқда. Чунки миллатнинг жони унинг одоб-ахлоқида бўлиб, жамият ахлоқнинг илдизи миллат тарихи билан узвий боғлиқ ҳодиса.

Глобаллашув жараёнининг салбий оқибатлари

Qo'shildi 2013-05-11

ХХI аср бошларига келиб дунё мамлакатлари ўртасидаги алоқаларнинг мураккаблашиб кетиши, ижтимоий тараққиётнинг жадаллашуви шахс ва жамият орасидаги алоқадорлик мувозанатини бузмоқда. Натижада шахснинг ижтимоий воқеликка таъсири камайиб, жамиятнинг эса шахсга таъсири йўналишлари кўпайиб бормоқда. Глобаллашувга биз чуқурроқ ёндашиб фикр юритганимизда инсониятга кўрсатадиган ижобий таъсири билан бирга, чуқур тафовутларни ҳам келтириб чиқарди.

Фанлараро алоқа — таълимнинг гуманитарлаштнриш асосидир

Qo'shildi 2013-05-11

XX асрда физика фанининг назарияси ва илмий тадқиқот усдублари кўпгина табиий илмий фанлар, жумладан кимё, астрономия, биология каби фанлар учун таянч фундаментал муҳим илмий натижалар берди. Айнан физикада янгиликларнинг ихтиро этилиши, янги замонавий фанларни юзага олиб келди. Электротехника, радиотехника, электроника, технологик жараёнларни автоматик бошқариш, ядро энергетикаси, нанофизика, синергетика ва бошка фанлар бунга яққол мисол бўла олади. Юқоридаги ютуқларга эришишда физика ўқув фанининг ўрни ва аҳамияти беқиёс.