Odob-axloq qoidalari

Ichki mehnat tartib qoidalari

Qo'shildi 2012-04-21


Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институтининг ички тартиб қоидалари “Таълим тўғрисида”ги Қонун, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг олий таълим тизимини такомиллаштиришга йўналтирилган қарорлари, фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг норматив-ҳуқуқий хужжатларига, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 14 июнь 746-тартиб рақами билан рўйхатга олинган “Корхона, муассаса, ташкилот ички меҳнат тартибининг намунавий қоидалари”га мувофиқ ишлаб чиқилган.

Odob-axloq qoidalari

Qo'shildi 2012-04-21


Ушбу олий таълим муассасаси (бундан буён матнда ОТМ деб юритилади)нинг одоб-ахлоқ қоидалари (бундан буён матнда “Қоидалар” деб юритилади) Ўзбекистон Республикасининг Конститутцияси, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида”ги, “Таълим тўғрисида”ги, “Ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги, ва “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги қонунлар, “Ёшлар йили”, “Баркамол авлод йили”, давлат дастурлари, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг тегишли буйруҳлари, ОТМнинг Устави, ички тартиб қоидалари ҳамда умумэътироф этилган маънавий ва ахлоқий тамойиллар асосида ишлаб чиқилган.