BMI(tanlov asosida)

Presslash usulida o`simlik moylarini ajratib olish texnalogiyasini takomillashtirish

Qo'shildi 2015-05-02

Respublikamiz hukmati aholi turmush faravonligini oshirish uchun xalq xo`jaligining barcha sohalarida ayniqsa, qishloq xo`jaligida katta islohotlar olib borilmoqda. Yog`-moy sanoati bo`yicha qarorlar qabul qilinmoqda. Masalan, O`zbkiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.09.2006-yildagi 199-sonli “Paxata tozalash va yog`-moy korxonalaridapaxata chigitini ishlab chiqarish harakati, saqlash hamda qayta ishlashda dastlabki hisobga olishni tashkil etish tartibi tog`risida” qarori va va yurtboshimizning 2007-yil 12-iyundagi ”2007-2011yillardagi yog`-moy sanoati korxonalarini modernizatsiyalash va texnik qayta jihozlas dasturi tog`risida”gi qarori dasturamal vazifasini o`tayotganligi alohida ta`kidlash kerak. Misol tariqasida keltirishimiz mumkin.

«Koson yog`ekstraktsiya qo`shma korxonasi zavodi oqova suvlarini tahlili va tozalash texnologiyasini takomillashtirish»

Qo'shildi 2015-05-02

Bitiruv malakavish ishini bajarishdan maqsad korxonadan suv xafzalariga tashlanayotgan oqova suvlarning ifloslanish darajasini tozalash zararli moddalarning ruxsat etilgan miqdorini aniqlash zararli moddalarining ruxsat etilgan miqdorigacha kamaytirishini taminlovchi tadbirlar ishlab chiqish hisoblanadi.

«Koson Neftbazasidan chiqadigan moddalar miqdorini hisoblash va me`yorlashtiruvchi texnik yechimlarini tavsiya qilish»

Qo'shildi 2015-05-02

Inson uchun eng muhim omil bo`lgan atmosfera havosini muhofaza qilish, uning musafoligini ta`minlash bugungi kunning nihoyatda dolzarb vazifalaridan biridir. Ma`lumki atmosfera havosining ifloslanishi inson, o`simliklar va boshqa tirik mavjudotlarga zarali tasir ko`rsatadi.

«“Sho`rtangazkimyo” majmuasi qattiq chiqindilarining monitoringi va ularni utilizatsiyalash chora-tadbirlari»

Qo'shildi 2015-05-02

Hozirgi kunda yer yuzida ekalogik muammolar yanada keskinlashib bormoqda . Har kuni radio , televizor orqali dunyoning turli burchklaridan turli ekalogik falokatlar, ularning keltirayotgan zarari haqida eshitamiz va ko`ramiz . Bunday noxush voqealarning sodir bo`lishiga insoniyat va tabiat o`rtasidagi muozanatni buzilishidan yuzaga kelmoqda .

«Толлимаржон шаҳарчаси маиший чиқиндилар таҳлили ва уларни утилизациялаштириш»

Qo'shildi 2015-05-02

Фан ва техниканинг жадал ривожланиши ҳамда янги технологиянинг ишлаб чикиришга кенг жорий этилиши натижасида инсонни табиятга курсатаётган таъсири тобора тезлашиб бормокда. Инсон ва табиат ўртасидаги муносабатлар мураккаблашиб, ушбу таъсир табиийи омиллар билан қиёсланадиган даражага етти. Шунинг учун атроф мухитни мухофаза қилиш ҳозирги даврнинг энг долзарб муаммоларидан хисобланиди. Биосферага антропоген шу даражага босиб еттики, ер юзида ҳам табиий ухгаришлар руй бериб бази минтакаларда хаёт кечириш амри маҳол бўлиб бормокда.

Birinchi sahifa | Oldingi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Keyingi | Sungi sahifa