BMI(tanlov asosida)

Косон туманидаги Темурхўжа номли массивида суғориладиган ерларни иқтисодий баҳолаш

Qo'shildi 2015-05-26

Ўзбекистон Республикаси «Ер кодекси»нинг 15-моддасига мувофиқ, давлат ер кадастри - ерларнинг табиий, хўжалик ва худудий тартиби тўғрисидаги, ер участкаларининг жойлашган ўрни ва ўлчамлари тўғрисидаги, уларни ер участкалари мулкдорларига, ер эгаларига ва ердан фойдаланувчиларга тақсимлаш тўғрисидаги зарур, ишончли маълумотлар ва ҳужжатлар тизимидан иборатдир. Давлат ер кадастрини юритиш топография-геодезия, картография, тупроқ, геоботаника ва бошқа текширувлари ҳамда изланишлари, ердан фойдаланувчиларни рўйхатга олиш, ерларни ҳисобга олиш ва уларга баҳо бериш билан таъминланади.

Косон туманидаги “Улуғбек” массивида суғориладиган ерларни иқтисодий бахолаш

Qo'shildi 2015-05-26

Республикамизда давлат ер кадастри ерларнинг табиий, хўжалик ва хуқуқий тартиби , уларнинг тоифалари, сифат кўрсаткичлари ва қиймати , ер участкаларининг жойлашган ўрни ва ўлчамлари тўғрисидаги, ишончли маълумотлар ва ҳужжатлар тизимидан иборат.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida fermer xо`jaligida ishlab chiqarishni intensivlashtirish va uning iqtisodiy samaradorligi oshirish yо`llari (Qarshi tumani “Xaydarov Aziz Mirzamaxmudovich” fermer xо`jaligi misolida)

Qo'shildi 2015-05-26

Respublikamiz iqtisodiyoti agrar tarmog`ini barqaror rivojlantirish, qishloq xo`jalik mahsulotlari yetishtirish hajmlarini ko`paytirib borish birinchi navbatda aholi jon boshiga qishloqda yetishtirilayotgan mahsulotlarining iste`mol qilinish darajasini tibbiy meyorlar talablariga yaqinlashtirish va qayta ishlash sanoati korxonalarini muntazam xomashyo bilan ta`min etishni ko`zda tutish lozim bo`ladi.

“OHJlarida moliyaviy-iqtisodiy ko`rsatkichlarni aniqlash va tahlil qilish yo`llarini o`rganish”

Qo'shildi 2015-05-26

Prezidentimiz mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqorolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasida aksiyadorlik jamiyatlari xususida tо`xtalib “Mamlakatimizdagi deyarli barcha ishlab chiqarish ob`ktlari aksiyadorlik kompaniyalari prinsipi bо`yicha tashkil etilgan, ammo ular о`z maqomiga qay darajada mos holda faoliyat yuritmoqda va о`z huquqlaridan qanday foydalanmoqda, degan savolni о`zimizga berib kо`raylik. Aksiyadorlik kompaniyalari о`zlarining bozor munosabatlariga mos maqomiga muvofiq faoliyat yuritishi uchun yana qanday mexanizmlarni xarakatga keltirish zarur?” degan edilar.

Қуввати 100/кг сутка бўлган ерёнғоқ мойининг ишлаб чиқариш ва рафинациялаш линиясини лойиҳалаш

Qo'shildi 2015-05-02

Республикамиз хукумати ахолии турмуш фаровонлигини ошириш учун халқ хўжалигининг барча соҳалрида айниқса қишлоқ хўжалигида катта ислоҳотлар олиб бормоқда. Ёғ-мой саноати бўйича карорлар кабул қилинмокда. Масалан: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 18.09.206 йилдаги 199-сонли “Пахта тозалаш ва ёғ-мой корхоналарида пахта чигитни ишлаб чиқариш харакати, саклаш хамда кайта ишлашга дастлабки хисобга олишни ташкил этиш тартиби тўғрисида” қарори мисол тариқасида келтиришингиз мумкин.

Birinchi sahifa | Oldingi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Keyingi | Sungi sahifa