BMI(tanlov asosida)

“Қамаши туманидаги қишлоғидаги қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш йўналишидаги касб- ҳунар коллежи қуриш учун ер ажратиш лойиҳаси”

Qo'shildi 2013-06-10

Ер жамият бойлигининг манбаи, инсоноят учун моддий бойликлар яратиш ва ишлаб чиқаришни хомашё билан таъминлашнинг табиий негизидир. Моддий бойликларни ишлаб чиқариш жараёнида ер асос базис ва ишлаб чиқариш воситаси сифатида қатнашади. Унинг бағрида жуда катта қазилма бойликлар хазиналари мавжуд. Ҳаёт учун зарур бўлган сув ҳам ер билан боғлиқ ва унинг бир бўлагидир. Табиатнинг бутунлигини, ҳамма қисмларининг бир-бири билан узвий боғлиқлигини ҳисобга олсак ердан фойдаланиш жараёнида табиатнинг бошқа қисмларига ҳам таъсир қилишимизни тушуниб олиш қийин эмас.

“Қишлоқ хўжилиги ишлаб чиқаришининг рентабеллиги ва уни ошириш имкониятлари” мавзусида дарс ўтиш услубиёти

Qo'shildi 2013-06-10

Ўзбекистон Республикаси тараққиётида ҳалқнинг бой маънавий салоҳияти ва умуминсоний қадриятларига ҳамда ҳозирги замон маданияти, маърифати, илми, техникаси ва технологиясининг сўнгги ютуқларига асосланган мукаммал таълим тизимини барпо этиш долзарб ахамиятга эга. Миллий истиқлол ғоясига содиқ, етарли интеллектуал салоҳиятга эга, илм-фаннинг замонавий ютуқлари асосида мустақил фикр ва мушохада юрита оладиган шахсларни тарбиялаш хамда рақобатбардош, юқори малакали кадрларни тайёрлашнинг мукаммал тизимини шакллантириш Ўзбекистон тараққиётининг муҳим шартидир. Илм-фан жадал тараққий этаётган, замонавий ахборат-коммуникация тизимлари, воситалари кенг жорий этилган жамиятда турли фан сохаларида билимларнинг тез янгиланиб бориши, таълим олувчилар олдига уларни жадал эгаллаш билан бир қаторда, мунтазам ва мустақил равишда билим излаш вазифасини қўймоқда.

“Fermer xo'jaliklarini yuksaltirishning iqtisodiyotga va boshqarishda ta`siri” mavzusini zamonaviy o’qitish metodikasini yaratish

Qo'shildi 2013-06-10

O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’girisida”gi qonunining 3-bandida “Ta’lim O’zbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyoti sohasida ustuvor deb e’lon qilinadi” deb ko’rsatilgan. Qonunda ko’rsatilgan bu talab ta’limning barcha bo’g’iniga ta’luqlidir. Qo’nunda ta’lim sohasidagi asosiy tamoyillardan biri “Bilimli bo’lishni va istedodni rag’batlantirishdir, yoshlarga ta’lim berayotgan o’qituvchilarga” “Ta’lim to’gisida”gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablarini to’liq bajarishlari va barcha imkonoyatlardan to’la foydalanishlri talab etiladi.

Ўрта босимда полиэтилен ишлаб чиқарадиган технологик линияни лойиҳалаш

Qo'shildi 2013-06-10

Полиолефин биркмаларининг энг оддий вакилларидан бири-полиэтилен, этиленни полимерлаш йўли билан олинади. Маълумки, дунёда индивидуал углеводородлар ичида ишлатилиши хажми бўйича этилен биринчи ўрнда туради. Бунинг сабаби этилен асосида катта хажмда ва кенг ишлатиладиган полимерлар ва оддий органик бирикмалар синтез қилинади. Булар қаторига полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол ва бошқалар киради. 1999 йилда дунёда 100 миллион тонна этилен ва бу этилендан 57,440 миллион тонна полиэтилен ишлаб чиқарилган; полистирол ишлаб чиқариш-13,075 миллион тоннани, поливинилхлорид-24,4 миллион тоннани ташкил этган. Дунёда ишлаб чиқарилаётган синтетик полимерларни умумий хажмидан 40,5 % ни синтетик ва табиий полимер материаллар ишлаб чиқилди.

Қарши тумани Пахтазор митти тумани саноат-маиший чиқиндилари таҳлили ва модернизациялашган қайта ишлаш усулларини танлаш

Qo'shildi 2013-06-06

Ватанимиз тарихида фан ва техниканинг жадал ривожланиши ҳамда ёнги технологияларнинг ишлаб чиқаришда кенг жорий этилиши натижасида инсонни табиатга кўрсатаётган таъсири тоборо тезлашиб бормоқда. Инсон ва табиат ўртасидаги муносабатлар мураккаблашиб ушбу таъсир табиий омиллар билан қиёсланадиган даражага етди. Шунинг учун ҳам атроф – муҳитни муҳофаза қилиш ҳозирги кунда энг долзарб муамммолардан ҳисобланади.

Birinchi sahifa | Oldingi | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Keyingi | Sungi sahifa