BMI(tanlov asosida)

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni talomillashtirish yo'llari

Qo'shildi 2013-06-11

Республикамизда етарли интелектуал салоҳиятга эга илм фаннинг замонавий ютуқлари асосида мустақил фикр ва мушоҳада юрита оладиган шахсларни тарбиялаш ҳамда рақобатбардош юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг мукаммал тизимининг шакллантириш, тарққиётнинг муҳим шартидир. Илм фан жадал тараққий этаётган замонавий ахборот комуникатсия тизимлари, воситалари кенг жорий этилган жамиятга турли фан соҳаларида билимларнинг тез янгиланиб бориши, таълим олувчилар олдига уларни жадал эгаллаш билан бир қаторда мунтазам ва мустақил равишда билим излаш вазифасини қўймоқда.

Инфратузилмани режалаштириш учун қишлоқ хўжалигининг моддий техника ресурсларидан самарали фойдаланиш йўллари

Qo'shildi 2013-06-11

Республикамизда янги кадрни шакллантириш вазифаларининг хилма – хиллиги ва мураккаблиги бўлажак иқтисодчи педагоглар тайёрлаш масаласини долзарб қилиб қўймоқда. Бугунги кунда касб – хунар коллежларига мохир иқтисодчи – педагоглар керак. Педагогик маҳорати эса ўқув тарбиявий фаолиятининг барча турларини қулайлаштиришни моҳирлик билан уддалашдан иборат. Шу боис мамлакатимизда малакали кадрларни тайёрлаш борасида замон талаблари асосида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимиз касб – хунар коллежлари ҳам замон талаблари асосида ривожлантирилди.

“Qishloq xo'jaligida texnika taraqqiyoti va uni samaradorligini oshirish” mavzusini ta’limning interaktiv metodlari asosida o’qitish uslubiyotini ishlab chiqish

Qo'shildi 2013-06-10

O’zbekiston mustaqillikka erishgach, o'z taraqqiyot yo'lini aniq belgilab oldi. Bu – demokratik huquqiy davlat, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti va kuchli demokratik jamiyatini barpo etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar yo'lidir. Davlatimiz rahbari I.Karimov ta'kidlaganidek: “ oldimizda turgan eng ezgu maqsadlarimiz, erkin va farovon hayotimiz ham, O’zbekistonnning XXI asrda jahon hamjamiyatidan qanday o'rin egallashi ham – bularning barcha-barchasi, avvalambor, yangi avlod, unib-o'sib kelayotgan farzandlarimiz qanday insonlar bo'lib voyaga etishiga bog'liqdir”

“Fermer xo'jaliklarida maxsulotlarni tayyorlash va sotish yo'llarini takomillashtirish” mavzusini interaktiv metodlari asosida o’qitish uslubiyotini ishlab chiqish

Qo'shildi 2013-06-10

O’zbekiston Respublikasida amalgam oshirilayotgan iqtisodiy isloxatlar oily ta’lim tizimi o’quv bosqichlari uchun ham yangi talablarni keltirib chiqarmoqda. Shunday talablardan biri o’quv bosqichida ilg’or pedagogik va ta'lim texnalogiyalaridan biri o'quv bosyichida ilg'or pedagogik va ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda asosiy maqsad ta'lim oluvchidan etarli darajada bilim, malaka hamda ko'nikmalarni hosil qilish asosida talabalarda erkin va mustaqil fikir bayon qilish ko'nikmalarini shakillantirish hisoblanadi. Ta'lim bosqichlariga zamonaviy pedagogik tehnologiyalarni qo'llashda ta'lim oluvchini shaxsini va o'zini hurmat qilish, har bir shaxsning erkin fikir bildirishiga imkoniyat yaratash, ijod bilan shug'ullanishi va o'z-o'zini rivojlanitirishiga qulay ijtimoiy psixologik muxit yaratish orqali talabi shaxs sifatida mustaqish fikirlashga undaydi.

“Фермер хўжалигида пахта етиштиришнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш”. мавзусини дидактик воситалар асосида ўқитиш методикасини ишлаб чиқиш.

Qo'shildi 2013-06-10

Президентимиз Ислом Каримовнинг ташаббуси билан 1997 йил 29 августда “Таълим тўғрисида”ги Қонун, кўлами, миқёси, қамрови ва мақсадлари бўйича ноёб Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг қабул қилинишини ушбу муҳим соҳада чуқур ислоҳотларнинг янги босқичини бошлаб беришда аҳамияти катта. Мамлакатимизда таълим тараққиётининг шахс, жамият ва давлатнинг иқтисодий, ижтимоий, илмий-техник ҳамда маданиё эҳтиёжларини таъминлайдиган устувор соҳаси сифатида қонунан белгилаб қўйилди.

Birinchi sahifa | Oldingi | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Keyingi | Sungi sahifa