BMI(tanlov asosida)

Qishloq xo`jaligida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni takomillashtirish yo`llari mavzusini masofadan o`qitish texnologiyasi asosida ishlab chiqish

Qo'shildi 2015-03-07

Bugungi kunda O`zbekiston Respublikasi agrosanoat majmuasida asosiy vositalar ishlab chiqaruvchi tarmoqlarning rivojlanishiga etibor juda katta.

Ishlab chiqarish korxonalarining biznes va uni ishlab chiqish mavzusini zamonaviy o`qitish uslubiyotini ishlab chiqish

Qo'shildi 2015-03-06

Mamlakatimizda barqaror va samarali iqtisodiyotni shakillantirish borasida amalga oshirib kelinayotgan isloxatlar bugungi kunda o`zining natijalarini va ko`rinishlarini namoyon qilmoqda.

Иктисодиётни модернизациялаш шароитида корхонада моддий техника таъминотини бошкариш мавзусини илгор педагогик техналогиялар асосида укитиш услубини яратиш

Qo'shildi 2015-03-06

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов Олий мажлис қонунчилик палатаси ва сенатининг 2010 йил 12- ноябрда бўлиб ўтган қўшма йиғилишида сўзлаган “Мамлакатимизда иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси” мавзусидаги асарида мамлакатимиздаги ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг устувор йўналишлари – мамлакат сиёсий, иқтисодий ҳаётини, давлат ва жамият қурилишини янада эркинлаштириш, жамият маънавиятини янада юксалтириш, юқори малакали кадрлар тайёрлаш, халқ турмуш даражасининг изчил ва барқарор ўсиши, иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни таъминлаш, жамиятдаги барқарорлик, тинчлик, миллатлар ва фуқаролараро тотувликни, сарҳадларимиз ва давлатимиз ҳудудий яхлитлигини таъминлашни белгилаб берди. Ҳар бир йўналиш бўйича аниқ вазифалар белгилаб олиниб, изчил равишда ҳаётга татбиқ этилди. Натижада мамлакатимиз иқтисодиётидаги барча ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш тармоқ ва соҳаларида туб бурилишлар ва ўзгаришлар юз бермоқда.

Бино ташқи деворига тушадиган иссиқлик ҳисоби ва энергетик самарадорлиги

Qo'shildi 2015-03-06

Саноат ва қишлоқ хўжалиги технологик жараёнлари, иситиш ва иссиқ сув таъминоти ҳамда ҳавони мўътадиллаш учун паст ва ўрта температурали иссиқлик ишлаб чиқариш қуёш энергиясидан фойдаланишнинг асосий йўналишларидан биридир. Республика ёқилғи-энергетик баланси ҳисобидаги энергия миқдорининг 25% иситиш ва иссиқ сув таъминотида истеъмол қилинади. Шунингдек, республиканинг радиация-иқлим шароитида иситиш ва иссиқ сув таъминоти учун қуёш энергиясидан фойдаланиш техникавий ва иқтисодий нуқтаи назардан энг самарали ҳисобланади.

Buxgalteriya xisobi va xisobotining xolatini tekshirish va uning natijalarini umumlashtirish tartiblari (Mikrokredit bank OATB Qashaqadaryo viloyati filiali misolida)

Qo'shildi 2015-03-06

О‘zbekiston iqtisodiyotida erishilayotgan yutuqlar va barqaror rivojlanish jarayonlari tanlangan yо‘limizning tо‘g‘riligini asoslab bermoqda. Xususan, Muhtaram Prezidentimiz I.Karimovning Vazirlar Mahkamasining mamlakatimizni 2012- yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yakunlari va 2013 – yilga mо‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yо‘nalishlariga bag‘ishlangan majlisidagi ma’ruzasida ta’kidlaganidek, “global jahon iqtisodiyotida hali-beri saqlanib qolayotgan jiddiy muammolarga qaramasdan, 2012- yilda О‘zbekiston о‘z iqtisodiyotini barqaror sur’atlar bilan rivojlantirishni davom ettirdi, aholi turmush darajasini izchil yuksaltirishni ta’minladi, dunyo bozoridagi о‘z pozitsiyasini mustahkamladi. Bu davrda mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti 8,2 foizga о‘sdi, sanoat ishlab chiqarish hajmi 7,7 foizga, qishloq xо‘jaligi 7 foizga, chakana savdo aylanmasi hajmi 13,9 foizga oshdi. Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiyotning mutanosibligi ta’minlandi”

Birinchi sahifa | Oldingi | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Keyingi | Sungi sahifa