BMI(tanlov asosida)

Kasb hunar kollejlarida Avtomobil transportida ortish-tushirish ishlarini tashkil etish mavzusini oqitishda Klaster metodidan foydalanish

Qo'shildi 2015-03-11

Respublikamizdagi hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy rivojlanishida avtomobilsozlik sanoati va transport tizimining rivojlanishi hamda transport infratuzilmasining eng muhim ynalishlaridan biri magistral avtomobil y`llari tarmog`ini rivojlantirish b`lib, bu y`llardan yaqin va uzoq davlatlar bilan tranzit aloqalarni amalga oshirishdir.

Fermer xo`jaliklarini barqror rivojlantirishning iqtisodiy yo`llari

Qo'shildi 2015-03-10

Mamlakatimiz agrar sohasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida, ayniqsa istiqbolda qishloq xo`jaligida asosiy xo`jalik yuritish sub`ektiga aylanayotgan fermer xo`jaliklarining barqaror rivojlanishini ta`minlash strategik vazifalardan biri ekanligini e`tirof etish lozim.

Koson yog` ekstraksiya OXJ misolida oqlash bo`limini takomillashtirish

Qo'shildi 2015-03-09

.. - .

``Koson yog` ekstraksiya OHJdan chiqadigan moddalar tahlili va me`yorlashtiruvchi innovasion texnik echimlarini tanlash``

Qo'shildi 2015-03-09

Tabiat boyliklarini mahsuldorligini va tabiiy sharoitini inson uchun qulayligini saqlab qolish uchun ulardan extiyojga yaraydigan me`yorida amalgam oshirish, tabiatni energiya bilan boyitib boorish uning kompo-nintlari o`rtasidagi o`zaro tabiiy muvozanatini barqaror saqlab turish zarur.

Mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirishda fermer xo`jaliklari faoliyatini rivojlantirsh yo`llari mavzusini muammoli ta`lim texnalogiyasi asosida o`qitish uslubiyotini ishlab chiqish

Qo'shildi 2015-03-07

Mamlakatimiz qishloq xo`jaligini yanada taraqqiy ettirishda asosiy e`tibor agrar sohada islohotlarni chuqurlashtirish, fermer xujaliklarining ishlab chiqarish va boshqarish jarayonlarida bozor tamoyillarini to`la qaror toptirish asosida qishloq aholisining turmush darajasini keskin oshirishga qaratilmoqda.

Birinchi sahifa | Oldingi | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Keyingi | Sungi sahifa