Ma`ruza matnlari

Ekologiya

Qo'shildi 2015-11-23

O`zbekiston Respublikasini siyosiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, uning ekologik barqarorligini ta`minlash davrimizning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Soha materialshunosligi

Qo'shildi 2015-11-23

Kimyo sanoatining xarakterli xususiyatlaridan biri organik sintezning tez sur`atlar bilan o`sishidir. Hozirgi kunda sanoatning barcha tarmoqlarida va turmushda zamonaviy kimyo yutuqlaridan to`la foydalaniladi.

Oliy matematika

Qo'shildi 2015-05-22

1. O`rin almashtirishlar. 2. O`rinlashtirishlar. 3. Mosliklar. 4. Takrorlanishli o`rin almashtirishlar . 5. Takrorlanishli o`rinlashtirishlar. 6. Takrorlanishli mosliklar.

Технологик ва физик-кимёвий назорат

Qo'shildi 2015-05-22

Маърузалар матнларида хом ашё ва тайёр маҳсулотлар сифатини стандартлаштириш системаси, ёғ-мой саноати хом ашё ва маҳсулотларининг сифат кўрсаткичлари ва уларга қўйиладиган талаблар, маҳсулот сифатини ошириш, маҳсулот сифатини бошқариш, ўсимлик мойлари ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш жараёнларини назорат қилиш, ёғ-мой саноатида ҳисобот ва қайд қилиш ҳужжатлари баёнлари келтирилган.

Fizika kursi

Qo'shildi 2015-05-02

Bizlarni o`rab turgan borliq Yer, osmon, yulduzlar va ongimizga ta`sir etib sezgi uyg`otadigan barcha narsalar materiya bo`lib xisoblanadi. Tabiatdagi jismlar va bu jismlar tarkibidagi moddalar moddiy borliq bo`lib, sezgilarimizga har xil ta`sirlar ko`rsatib o`zini borligini namoyon etadi.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Keyingi | Sungi sahifa