Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida fermer x`jaligida ishlab chiqarishni intensivlashtirish va uning iqtisodiy samaradorligi oshirish y`llari (Qarshi tumani Xaydarov Aziz Mirzamaxmudovich fermer x`jaligi misolida)

Qo'shildi 2015-05-26

Respublikamiz iqtisodiyoti agrar tarmog`ini barqaror rivojlantirish, qishloq xo`jalik mahsulotlari yetishtirish hajmlarini ko`paytirib borish birinchi navbatda aholi jon boshiga qishloqda yetishtirilayotgan mahsulotlarining iste`mol qilinish darajasini tibbiy meyorlar talablariga yaqinlashtirish va qayta ishlash sanoati korxonalarini muntazam xomashyo bilan ta`min etishni ko`zda tutish lozim bo`ladi.

Muallif: Admin
Nashriyot: QarMII
Fayl formati: *.rar
Fayl hajmi: 0.682
Fayl ko'chirish