"Инвеститсияларни жалб этиш ва унинг самарадорлиги" мавзусини таълимнинг техник воситалари ёрдамида ўқитиш методикасини яратиш

Qo'shildi 2013-05-10

Сармоя кенгайтирилган кайта ишлаб чикаришнинг суръатлари ва кўламига фаол таъсир курсатади, илмий техникавий тараккиётни ва ахолини янги иш жойлари билан таъминлайди. Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов таъкидлаб ўтганидек "Ялпи ички маҳсулот ва саноат маҳсулотларини 108,3 фоизга, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 105 фоизга ошириш, иқтисодиётга инвестиция киритиш ҳажмини ялпи ички маҳсулотга нисбатан 30 фоизга етказиш кўзда тутишимиз"дир. Кейинги йилларда мамлакатимизда самарали инвестиция сиёсати юритилиши натижасида муҳим иқтисодий ўсиш даражаларига эришилди. Республикамиз миллий иқтисодиётининг барча тармоқларида бугунга келиб ривожланиш кўрсаткичларининг ўсиши кузатилди. Банкларнинг инвестиция мақсадларига йўналтирилган кредитларининг умумий кредит портфелидаги улуши қарийб 70 фоизни ташкил этди, иқтисодиётимизнинг реал секторига йўналтирилган кредитларининг умумий ҳажми эса 2009 йилда 2000 йилга нисбатан 14 баробар ошди. Бу эса ўз навбатида иқтисодий ўсиш билан бирга тизимий ўзгартиришлар амалга ошаётганлигининг исботидир.

Muallif: Admin
Nashriyot: QaiMII
Fayl formati: *.rar
Fayl hajmi: 643
Fayl ko'chirish