Valeologiya asoslari

Qo'shildi 2011-12-26

Ma`ruza matnlari to`plami to`qqizta ma`ruzalar matnlarini o`z ichiga olib, ularning barchasi sog`liqni saqlash va tiklashga yo`naltirilgan tushunchalarni o`z ichiga oladi. Ma`ruza matnlarida sog`lom avlodni shakllanishi bilan bog`liq bo`lgan organizmning o`sishi va rivojlanishi, sog`lomlashtirish doirasida sport va tibbiyot antropologiyasi, harakat faolligi, zararli odatlar, talabalarni chiniqtirish, valeologiya muammolari, irsiyat va salomatlik, ovqatlanish rejimi, salomatlikni ekologik omillar bilan bog`liqligi va boshqa masalalar yoritilgan.

Muallif: N.I.Ernazarova
Nashriyot: QarMII
Fayl formati: 1
Fayl hajmi: 0.190
Fayl ko'chirish