Arxiv

Admin - Nazariy mexanika
Admin - Иностранные инвестиции
Admin - Teodolit s’yomkasi
Admin - Қишлоқ хўжалиги корхоналари фаолиятини бошқариш
Admin - Аҳоли даромадлари ва давлатнинг ижтимоий сиёсати
Admin - Машина деталлари
Admin - Механизм ва машиналар назарияси
Admin - O`lchash turlari , o`lchash usullari, o`lchash xatoliklari klassifikatsiyasi
Admin - Shponkali va shlitsali birikmalarning joizlik va o`tqazishlari.
Admin - Issiqlik texnik o`lchovlari
Admin - Muomla madaniyati va zamonaviy axloq. Shaxs axloqiy tarbiyasi.
Admin - Ikkinchi tartibli egri chiziqlar.
Admin - Mustaqil fikrlashni tarbiyalash. Kasb etikasi.
Admin - Далаларни пуштали экишга тайёрлайдиган комбинациялашган агрегат дисксимон пушта олгичи параметрларини асослаш
Admin - Далаларни пуштали экишга тайёрлайдиган комбинациялашган агрегат дисксимон пушта олгичи параметрларини асослаш
Admin - Полиз экинлари экиш учун тупроқни тайёрлайдиган агрегат юмшаткич-текислагичи параметрларини асослаш
Admin - Универсал плугнинг ишчи органи технологик иш жараёни ва параметрларини асослаш
Admin - Тупроқни картошка экишга тайёрлайдиган агрегат чуқур юмшатгичи параметрларини асослаш
Admin - Корхонанинг стратегик бошқаруви ва уни такомиллаштириш йўллари
Admin - Quduq tubi zonasiga ishlov berish texnika va texnologiyasini o`rganish
Admin - Yuvuvchi suyuqliklarni qatlamga yutilish sharoitida burg`ilash ishlarini olib borish (Sho`rtan koni misolida)
Admin - Oydin maydonida gaz quduqlarini burg`ilashda gaz paydo bo`lishi va uni bartaraf qilish choralari
Admin - Shimoliy Shurtan konida qiya quduqlarni burg`ilashdagi murakkabliklar va ularning oldini olish tadbirlari
Admin - Oydin maydonida tuzli qatlamlarni burg`ilshda sodir bo`ladigan murakkabliklarni o`rganish
Admin - Gazkondensatli konlarda quduqlarni tadqiqot qilishda uskuna va jihozlarni tanlash
Admin - 20000 т/йил қоплама ҳосил қилувчи полимерлар технологиясини такомиллаштириш
Admin - ЭФКни аммиак билан нейтраллаш технологияси ва иссиқлик баланслари
Admin - Паст босимда олинган полиэтилендан қувур ишлаб чиқаришда суперконцентратлардан фойдаланиш усулларини такомиллаштириш (Q=65000 т/йил).
Admin - Ишлаб чиқариш қуввати йилига 20000 т бўлган ПВХ учун фтал кислотаси асосида термик барқарорлаштирувчи моддаларни синтез қилиш технологиясини лойиҳалаш
Admin - Шўртангазкимё мажмуасида паст босимли полиэтиленни хлорлаб, хлорланган полиэтилен олиш технологиясини лойиҳалаш
Admin - Fermer xo`jaliklari ishlab chiqarishni intensiv rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligi mavzusini keys ta`lim texnologiyasi asosida o`qitish metodikasini yaratish
Admin - Соя ўсимлигининг аҳамияти ва етиштириш технологияси
Admin - Ёлғон ва бўҳтон, хато ва янглишишларнинг моҳияти