Arxiv

Admin - Fanlararo aloqadorlikni joriy etishda aniq va tabiiyilmiy fanlarning roli
Admin - Fanlararo aloqadorlikni va uzviylikni amalga oshirishda pedagogik va axborot texnologiyalarning rni
Admin - Aniq va tabiiyilmiy fanlarning integratsiyasi muammolari
Admin - Globallashuv aspektida fanlararo aloqadorlik va uzviylikni taminlash muammolari
Admin - Aniq va tabiiyilmiy fanlar metodlari negizida noananaviy energiya manbalarini tadqiq kilish