Arxiv

Admin - Excel elektron jadval dasturi yordamida amaliy masalalarni yechish.
Admin - Мураккаб ўғитлар ишлаб чиқариш назарияси технологик ҳисоблари
Admin - Усовершенствование технологии очистки сточных вод удп «Шуртаннефтегаз»
Admin - «Картошка йиғиш машинасининг таянч- мослашувли тупроқ қатламини майдаловчи қурилманинг параметрларини асослаш»
Admin - «Илдиз-меваларни йиғиштириш машинасининг қазиш лемехи параметрларини асослаш»
Admin - «Saqlash omborlari va qayta ishlash korxonalarini loyihalashtirish asoslari va jihozlari»
Admin - Бешкент шаҳар маиший чиқиндилари таҳлили ва модернизациялашган қайта ишлаш усуллари
Admin - “Mintaqa qishloq xo’jaligini rivojlantirishning moliyaviy muammolari” (Qashqadaryo viloyati Moliya boshqarmasi misolida) mavzusidagi
Admin - Зеварда газконденсат конини ишлатишнинг жорий ҳолати тахлили ва саарадорлигини ошириш учун таклифлар
Admin - 3-сонли “Бойтерак –Савдо маркази” автобус йўналишида пассажирлар ташишни такомиллаштириш
Admin - Крук нефт кони ишлаш курсаткичлари динамикасининг тахлили
Admin - Иктисодий фанларни укитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш услубиёти
Admin - Истеъмол кредити ва уни кишлок хужалигида ривожлантириш истикболлари
Admin - “Кредитлаш ва унинг самарадорлигини ошириш йўллари”
Admin - “Банкларда кредит олувчиларни кредитга лаёқатлилиги даражасини аниқлаш усуллари ва уларни такомиллаштириш”
Admin - “Корхоналар молиявий ҳолатини аниқлашда молиявий ҳисоботларни таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш”
Admin - Ўзбекистон меҳнат бозорида аёлларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш
Admin - Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлар шароитида ўғитларнинг кузги буғдой ҳосилдорлигига таъсири
Admin - « Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish »
Admin - Принятие Конституции Республики Узбекистан 1992 года
Admin - Nazariy mexanika
Admin - Yo`nalishga kirish
Admin - Yog` va moylar texnologiyasining nazariy asoslari
Admin - Etilen qatori uglevodorodlari
Admin - Elektr o'tkazuvchanlik
Admin - "Полиз экинлари экиш учун тупрокни тайёрлайдиган комбинациялашган агрегатнинг чукур юмшатгичи параметрларини асослаш"
Admin - "Фронтал плугнинг бурчак кескичи параметрларини асослаш"
Admin - Сильвинитни аммиaк иштирокида бойитиш технологисини такомиллаштириш
Admin - Кальцинацияланган содани галитдан олиш технологиясини такомиллаштириш» (Деҳқонобод калийли ўғитлар заводи мисолида)
Admin - “ИЭСда тутун газларини азот оксидларидан тозалаш усулини ишлаб чиқиш”.
Admin - “Shimoliy Sho'rtan” konining yo'ldosh gazlari tahlili va atroya muhitga ta'sirini kamaytirishning modernizasiyalashgan texnik echimlari
Admin - Qarshi shahri suv resurslaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish modernizatsiyalashgan shakliy loyihasini ishlab chiqish
Admin - "Корхоналарда товар махсулотини етиштириш хамда сотишни такомиллаштириш йўллари" мавзусини интерактив методлар асосида ўқитиш методикасини яратиш
Admin - « Инвестиция ва уларни жойлаштиришнинг самарали бошқариш йуллари» (Қашқадарё вилояти мисолида)
Admin - Единство образования и воспитания - важный фактор формирования гармонично развитого поколения
Admin - Ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда тупроқни эрозиядан сақлашга қаратилган тадбирлар
Admin - Основные понятия об этикете
Admin - Бобур лирикасида Ватан ва инсонга садоқат ғояларининг акс этиши
Admin - «Оқсарой текстил МЧЖнинг рухсат этилган чиқарилма меъёрларини ҳисоблаш ва камайтириш бўйича модернизациялаштирилган қурилмаларни танлаш»
Admin - “ СКЛЕРТЭК технологияси ёрдамида рецикл этиленни ректификация йўли билан тозалаш бўлимини лойиҳалаш
Admin - “Муборакнефтгаз” УШКнинг атмосфера ҳавосига таъсирини баҳолаш модернизациялашган техник ечимларини танлаш
Admin - “Карбонат қатламларда газ қудуқларининг маҳсулдорлигини оширишни кон геологик асослаш” (“Шўртаннефтгаз” УШК конлари мисолида).
Admin - Нефт конларини ишлатиш жараёнида қудуқларига сув оқимини чегаралаш технологияси
Admin - Дарахтли майдонида юқори юра карбонат ётқизиқларида нефт ва газ уюмларини излаш
Admin - Қирққулоч майдонида углуводлар захираларини ҳисоблаш.
Admin - Қарши тумани Пахтазор митти тумани саноат-маиший чиқиндилари таҳлили ва модернизациялашган қайта ишлаш усулларини танлаш
Admin - Шарқий Европа Қадимги Платформасининг Нефтгазли Провинциялари Уюшмаси
Admin - Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида рақобатбардошликни ошириш йўллари
Admin - Tаbiiy gаzlаrning аsоsiy fizik хоssаlаri
Admin - Полиз экинларини экиш учун ерларни тайёрлашда қўлланиладиган мавжуд технологиялар ва техник воситалари
Admin - Malakaviy bitiruv ishini bajarish uchun usluniy ko'rsatma
Admin - «Gidrologiya, gidrometriya va oqim xajmini rostlash» kursidan «Daryo suv sarfi egri chizig‘ini qurish» mavzusi bо‘yicha mustaqil topshiriqni bajarish uchun uslubiy ko'rsatma.
Admin - Совершенстовование технологии комплексной рафинации масел, полученных из низкосортных семян хлопчатника
Admin - Нефт таркиби ва таснифининг физик – кимёвий хоссаларини ўрганиш
Admin - «Маҳаллий хом ашё манбалари асосида бишофит ишлаб чиқариш технологиясини модернизациялаш»
Admin - «Фермер хўжаликларининг махсулот ишлаб чикариш самарадорлиги” (Қашқадарё вилояти дехқон ва фермер хўжаликлар уюшмаси мисолида)
Admin - Минемал ишлов беришга мўлжалланган комбинациялашган агрегат корпусининг параметрларини асослаш.
Admin - «Аҳоли даромадлари ва харажатлари ўсишини самарали бошқариш» ( Қашқадарё вилояти мисолида).
Admin - «Kimyo» fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo'yicha uslubiy qo'llanma
Admin - Ўрта босимда полиэтилен ишлаб чиқарадиган технологик линияни лойиҳалаш
Admin - “Fermer xo'jaliklarini yuksaltirishning iqtisodiyotga va boshqarishda ta`siri” mavzusini zamonaviy o’qitish metodikasini yaratish
Admin - “Қишлоқ хўжилиги ишлаб чиқаришининг рентабеллиги ва уни ошириш имкониятлари” мавзусида дарс ўтиш услубиёти
Admin - “Қамаши туманидаги қишлоғидаги қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш йўналишидаги касб- ҳунар коллежи қуриш учун ер ажратиш лойиҳаси”
Admin - “Фермер хўжалигида пахта етиштиришнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш”. мавзусини дидактик воситалар асосида ўқитиш методикасини ишлаб чиқиш.
Admin - “Fermer xo'jaliklarida maxsulotlarni tayyorlash va sotish yo'llarini takomillashtirish” mavzusini interaktiv metodlari asosida o’qitish uslubiyotini ishlab chiqish
Admin - “Qishloq xo'jaligida texnika taraqqiyoti va uni samaradorligini oshirish” mavzusini ta’limning interaktiv metodlari asosida o’qitish uslubiyotini ishlab chiqish
Admin - «Транспорт воситаларининг тузилиши ва назарияси фани бўйича электрон ўқув қўлланма яратиш»
Admin - «Фермер хўжаликларининг махсулот ишлаб чикариш самарадорлиги”
Admin - «Neft, gaz va neft mahsulotlarini tashish va saqlash»
Admin - Dinamika asoslari. Nyuton qonunlari. Saqlanish qonunlari.
Admin - Shoir bilan uchrashuv
Admin - Ташрифинг муборак – Наврўзим!
Admin - Зулфияга эҳтиром
Admin - Сўз – сеҳри
Admin - “Mеhnаt hаqidаn dаrоmаd sоlig’ini hisоblаsh vа uni to’lаsh tаrtiblаri”
Admin - Арпани суғориладиган ерларда етиштириш технологияси
Admin - Ekonometrikaga kirish
Admin - Шамолнинг геологик иши
Admin - Ingliz tilida so’zlashuvchi mamlakatlarda ta’lim tizimi: Avstraliya ta’lim tizimi va uning o’ziga xos xususiyatlari
Admin - Рекомендации по расчету неразмывающих скоростей водного потока в каналах, пролегающих в несвязных, связных и связных засоленных грунтах
Admin - «Plastmassalarni qayta ishlash texnologiyasi»
Admin - Гидротехник бетон таркибини ҳисоблаш
Admin - Инфратузилмани режалаштириш учун қишлоқ хўжалигининг моддий техника ресурсларидан самарали фойдаланиш йўллари
Admin - Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni talomillashtirish yo'llari
Admin - Мамлакатни модернизациялаш шароитида аграр тармоқда сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўллари
Admin - Кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ривожланиш тенденциялари
Admin - “Экологик омиллар”
Admin - Great english physics
Admin - “Давлат бюджетининг ғазначилик ижроси тизимининг асосий хусусиятлари ва уларнинг амалиётга тадбиқ этиш йўллари”
Admin - “Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида ишлаб чиқариш харажатлари, таннархини калькуляция қилиш ҳисоби ҳамда харажатларни таннарх таркибига қўйиш тартиби ва унинг таҳлили”
Admin - “Сурхондарё вилояти Шеробод туманидаги В. Қодиров массиви ҳудудида ер турлари бўйича йўқлама қилиш ва суғориладиган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш”
Admin - O'zbekiston – Rossiya “Qarshiradiator qo'shma korxonasining ruxsat etilgan chiqarilma me'yorlarini hisoblash va kamaytirishning texnik echimlari”
Admin - “Mas’uliyati cheklangan jamiyatlarda moliyaviy natijalar hisobi va Auditini takomillashtirish masalalari”
Admin - Қарши шаҳар Чилонзор парранда МЧЖнинг сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва мухофаза қилиш шаклий лойиҳасини модернизациялаш
Admin - “Талимаржон” иссиқлик электр маркази сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва мухофаза қилиш шаклий лойиҳасии модернизациялаш
Admin - Ўзбекистон қишлоқлари ривожланишининг ижтимоий-маданий аспектлари: ҳолати ва муаммолар (қашқадарё ва сурхондарё вилоятлари мисолида
Admin - «Тижорат банклари кредит портфелини бошқариш самарадорлигини ошириш йўллари».
Admin - "Аҳоли даромадлари ва харажатлари ўсишини самарали бошқариш" ( Қашқадарё вилояти мисолида)
Admin - Ағдаргичли қия тутқичли плуг-юмшатгичнинг параметрларини асослаш
Admin - “Сильвинитни бойитишдаги шламсизлантириш жараёнини такомиллаштириш (Деҳқонобод калий заводи мисолида)”
Admin - “Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида минтақа чорвачилик тармоғига инвестицияларни жалб этиш ва бошқаришни такомиллаштириш" (Қашқадарё вилояти мисолида)
Admin - Бизнес ва бошкарув фанларини ўқитишда интерактив усулларини қўллаш услубияти (Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти мисолида)
Admin - “Фермер хўжаликларининг махсулот ишлаб чикариш самарадорлиги” (Қашқадарё вилояти дехқон ва фермер хўжаликлар уюшмаси мисолида)
Admin - "Инвестиция ва уларни жойлаштиришнинг самарали бошқариш йуллари" (Қашқадарё вилояти мисолида)
Admin - Fermer xo'jaliklarida takror ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari
Admin - Korxonalarida kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari
Admin - Фермер хўжаликларини молиялаштириш ва кридитлаштириш йўллари
Admin - «Qarshi sut OHJ suv resurslaridan mukammal foydalanish va muxofaza qilish shakliy loyihasini modernizasiyalash»
Admin - Агросаноат мажмуида кичик корхоналарни ривожлантириш йўллари